Traditionellt måleri

Traditionellt måleri är ett vitt begrepp. Vi åtar oss allt mellan stora entreprenader och små renoveringsjobb. Ring oss, vi kan och vi vill.

Industri och kontorslokaler

Vi har stor erfarenhet av måleriuppdrag åt olika industrier, hotell och kontorslokaler. Många gånger under drift med hänsyn till att inte störa verksamheten. Vi utför förutom vanligt traditionellt måleri även rostskydd och brandskyddsmålning. För referenser kontakta oss.

Dekorativt måleri

Vi har utfört många arbeten i kyrkor och andra äldre byggnader. Vi utför marmorering, ådring och förgyllning. För referenser kontakta oss.

Klotter

Klotter är ett samhällsproblem som ger onödiga kostnader för drabbade. Vi utför rationell borttagning och sanering även om vi önskar att resurser hellre läggs på meningsfullt arbete.